Ilag om blåbyen

bli med på Åpent modellverksted
7-8 september!

Sortland er en viktig kystby i Nord, og et godt bilde på Norge som sjønasjon med en operativ kystvakt og en tydelig historie som kommunikasjons,- handels- og servicesenter. Byen vår er blå og den har en tydelig identitet utover det fysiske som “blåbyen”. Fjellene, havet og naturen som byen ligger i skaper lokal stolthet og den perfekte rammen til å oppleve blåbyen i. 
 
Vi har stor tro på at byen og lokalsamfunnet sammen kan skape enda flere blå nyanser. Dette vil ikke bare være med på å styrke den eksisterende identiteten til blåbyen, men også skape nye attraktive funksjoner og kvaliteter som vil bidra til økt næringsutvikling og bosettingslyst for hele kommunen. Ved å utforske og teste ut nye måter samarbeide på, kan vi sammen finne ut hvordan vi kan utnytte havet som ressurs på nye måter. Slik kan byen og lokalsamfunnet ilag bidra til et levende, attraktivt og bærekraftig sted for fremtiden.

Hva er et gnist-prosjekt?

Gnist er DOGA og Nordic Edge sitt innovasjonsprogram for kommuner ønsker å jobbe innovativt med steds- og næringsutvikling. Målet med programmet er å finne nye verktøy og metoder for å håndtere de utfordringene vi står overfor og samtidig bidra til nye arbeidsplasser og mer attraktive lokalsamfunn i hele landet.
 
Blant 32 søknader fra kommuner i hele landet var Sortland en av ni kommuner som ble valgt ut som årets Gnist kommune. Gjennom Gnistprogrammet ønsker Sortland kommune å  ta tak i potensialet som ligger i blåbyen og utforske fremtidens by-, region- og handelssentrum i møtet mellom land og vann. Vi ønsker å utforske og teste hvordan vi som lokalsamfunn kan jobbe ilag om å aktivere havnepromenaden, gjennom å skape flere møter mellom land og vann.

Ilag om Havnepromenaden

Havnepromenaden og Sortland by handler om møter med havet. Som en Nord-Norsk kystby, er det nettopp de ulike måtene byen møter havet på, som vi tror vil være en viktig identitetsbygger og et godt konseptuelt utgangspunkt for stedsutviklingen. Havet har historisk sett vært en viktig transportoverflate og en romlig beholder som vi fisker opp maten vår fra. Fra 2022 skal Havet også være den viktigste romlige premissgiveren for Sortlands byutforming. Havet vil også ha en sentral rolle fremover når vi skal møte de store miljøutfordringene og endringskreftene.
 
For å skape en aktiv havnepromenade jobber vi nå med å etablere en “blå snor med perler på” bestående av et unikt nettverk av mini-møteplasser. 

 

Dette nettverket vil vi skape ilag med deg!

Promenadekart-ny-utenmerker-02.png
Promenadekart-ny-09_edited.png
Promenadekart-ny-08_edited.png
Promenadekart-ny-05_edited.png
Promenadekart-ny-06_edited.png
Promenadekart-ny-04_edited.png
Promenadekart-ny-10_edited.png
Promenadekart-ny-05_edited.png
Promenadekart-ny-08_edited.png
Promenadekart-ny-03_edited.png
Promenadekart-ny-07_edited.png
Promenadekart-ny-07_edited.png
Promenadekart-ny-07_edited.png

Handelsparken

Kulturfabrikken

Bystranda

Promenadekart-ny-07_edited.png
Promenadekart-ny-05_edited.png
Promenadekart-ny-05_edited.png
Promenadekart-ny-05_edited.png

Skibsgården

Rød-, kvit- og blåbrygga

Sortland storsenter

Torget

Havsøyet

 

Gjennom innsiktsarbeidet med Sammfunnsdelplanen for Sortland har vi opparbeidet god innsikt om hva folk liker og ikke liker i sentrum og langs promenaden – og hva som er potensialer og utfordringer for hele kommunen. Basert på disse har vi satt noen overordnede mål og strategier som er vedtatt i sammfunnsdelplanen. Du kan lese mer om prosessen med samfunnsdelplanen og resultatene på fremtidsfabrikken-sortland.no. 
 
Nå ønsker vi å få konkrete svar på hva slags type møteplasser Sortlendinger og besøkende synes er attraktive, og om noen ønsker å være med og realisere de!
 
Gå ut og jakt på poster langs promenaden og svar på spørsmål om møteplasser! Du svarer på postene ved å scanne QR-koden med mobilen.

- drop-in modellverksted

Hvilke møteplasser drømmer du om langs havnepromenaden?
En dansescene, et kult stupetårn eller et lunt sted å bare henge ved vannet? Gjennom sommeren har det blitt samlet inn innspill gjennom Promenadejakten om hva som skal til for at promenaden skal bli attraktiv. Nå går vi fra innspill til handling og ønsker derfor invitere alle i Sortland til et modellverksted hvor vi ilag skal bygge møteplassene og promenaden!
 
Kom innom i åpningstiden for å bygge ditt bidrag eller se på utstillingen og gi innspill!

Bli med å bygg Havnepromenaden ilag
Skjermbilde 2022-08-19 kl. 13.39.26.png
Skjermbilde 2022-08-19 kl. 13.39.26.png
Delta i promenadejakten!

Gjennom innsiktsarbeidet med Sammfunnsdelplanen for Sortland har vi opparbeidet god innsikt om hva folk liker og ikke liker i sentrum og langs promenaden – og hva som er potensialer og utfordringer for hele kommunen. Basert på disse har vi satt noen overordnede mål og strategier som er vedtatt i sammfunnsdelplanen. Du kan lese mer om prosessen med samfunnsdelplanen og resultatene på fremtidsfabrikken-sortland.no. 
 
Nå ønsker vi å få konkrete svar på hva slags type møteplasser Sortlendinger og besøkende synes er attraktive, og om noen ønsker å være med og realisere de!
 
Gå ut og jakt på poster langs promenaden og svar på spørsmål om møteplasser! Du svarer på postene ved å scanne QR-koden med mobilen.

Skjermbilde 2022-06-20 kl. 09.39_edited.jpg

Takk for at du tok turen innom denne siden!

Vi håper prosjektet kan engasjere til flere samarbeid,
hilsen oss i prosjekteamet:

Skulle du ha spørsmål knyttet til gnist-prosjektet kan du ta kontakt med 

Kristine Røiri
Kristine.Roiri@sortland.kommune.no 

Skjermbilde 2022-06-07 kl. 18.54.48.png