top of page

Deltakelse og prosessen

Helle.png

Denne tidslinjen viser hvordan Sortlandssamfunnet har vært involvert i prosessen med ny Samfunnsdelplan.

Scroll nedover for å bevege deg i tidslinjen og se innspillene!

 

Da Sortland kommune skulle gå i gang med å utvikle en ny samfunnsdelplan, var det med et sterkt ønske om at planen skulle utvikles sammen med innbyggerne.

 

I arbeidet med planen ble det derfor tilrettelagt for en bred medvirkningsprosess der innbyggere, næringsliv og interesseaktører ble invitert til å gi sine innspill.

 Klikk her for oversikt over det politiske arbeidet med planen.

Pepperkakebygging

5. og 6. klasse ved Holmstad ga innspill gjennom pepperkakebaking! 

Barnetegniniger

Grafikk samlet-16.png
Grafikk samlet-15.png

Fremtidsfabrikken ble etablert - en nettside der alle interesserte kunne delta i kommende medvirkningsaktiviteter.

Grafikk samlet-10.png

Elever på småtrinnet på kommunens skoler, invitert til å fortelle sine tanker og drømmer om fremtidens Sortland.

Delta hjemmefra

1100 deltok i 

innbyggerundersøkelse!

Grafikk samlet-19.png
Grafikk samlet-21.png

200 ungdom ga sine innspill

Over 1100 innbyggere deltok i den digitale undersøkelsen, og noen sendte også innspill via kontaktskjemaet til fremtidsfabrikken.  Undersøkelsen la vekt på å forstå dagens opplevelse og bruk av Sortland kommune, samt eksisterende behov og ønsker for fremtidens Sortlandssamfunn.

Det ble laget en egen digital undersøkelse til ungdom for å sikre at deres perspektiv og ønsker ble hørt. Over 200 ungdom bidro med sine tanker. 

Workshop.png

Hjemmeoppgave

For de minste barna ble det laget enkle oppgaver man kunne løse hjemmefra uten digitale hjelpemidler. Over 90 barn gjennomførte hjemmeoppgaven.

Viktige temaer ble trukket frem

Alle innspill fra de digitale undersøkelsene, nettsiden og hjemmeoppgavene ble samlet opp. Innspillene dannet grunnlag for de temaene man skulle arbeide videre med i fase 2.

Grafikk samlet-11.png
Grafikk samlet-17.png

Sammen finner vi gode løsninger!

Representanter fra ulike deler av samfunnet deltok i et kreativt arbeidsverksted der målet var å utarbeide forslag til konkrete handlinger og visjon for fremtidens Sortlandssamfunn. Klikk på knappen under for å se oppsamling fra arbeidsverkstedet.

Derfor fikk ungdomstrinnet også bryne seg på de samme oppgavene som de voksne. 

Grafikk samlet-14.png

Ungdom er viktig!

Her er vi nå!

Fremtidsfabrikken

For å finne ut hvilke behov og problemstillinger som finnes i dag, ble innbyggerne invitert til å delta i en digital undersøkelse eller hjemmeoppgave.

silhuett NY.png
bottom of page